Klasa robotnicza nie może urzeczywistnić swego ogólnoświatowego celu rewolucyjnego nie prowadząc bezlitosnej walki z […] renegactwem, brakiem charakteru, wysługiwaniem się oportunizmowi i bezprzykładnym teoretycznym wulgaryzowaniem marksizmu.

W. Lenin

Najlepszym narzędziem, jakim dysponują marksistki i marksiści i cała klasa robotnicza, jest rewolucyjna teoria. Jednakże w dobie nihilizmu i zwątpienia tę niezbędną wiedzę zastępuje się różnymi „nowinkami”, rzekomo znoszącymi „dogmatyzm” czy „nieaktualność” marksistowskiej myśli. Najskuteczniejszym antidotum na tę reakcyjną truciznę, która tłumaczy nam, że nic nie można zmienić, a hegemonia kapitalizmu jest nienaruszalna, jest lektura dzieł tzw. „ortodoksyjnych” marksistów. Poniżej znajdziecie odnośniki, dzięki którym zapoznacie się najnowocześniejszą filozofią, jaką zna ludzkość – socjalizmem naukowym i materializmem dialektycznym – oraz programem politycznym, który jako jedyny może „ruszyć z posad bryłę świata”:

W języku angielskim:

W języku polskim:

W innych językach: