dolacz sierp 01

Organizuj się!

Chcesz walczyć z kapitalizmem? Jesteś komunistą? Masz dość wyzysku i kierunku, w jakim zmierza świat? Nie jesteś sam!

Na całym świecie komuniści organizują się, by wspólnie budować międzynarodową partię robotników i młodzieży. Czerwony Front tworzy taką partię w Polsce, studiując naukę marksizmu i działając ramię w ramię z młodzieżą i robotnikami w ramach codziennej walki klas.

Historycznym zadaniem naszego pokolenia jest pokonać kapitalizm i wyzwolić potencjał wszystkich ludzi w ramach jak najszerszej demokracji. Dołącz do nas i walcz z nami ramię w ramię!
Po co nam organizacja?

dolacz flagi 1

Kapitalizm od lat znajduje się w kryzysie. Całe pokolenie młodych ludzi wychowało się znając jedynie politykę cięć, ataki na klasę robotniczą i katastrofę klimatyczną. Na całym globie rządzi wyzysk, bieda i wojna, a niebotyczne bogactwo garstki kapitalistów jedynie rośnie. Dalsze istnienie kapitalizmu zagraża zepchnięciem całej cywilizacji w stan bezprecedensowego upadku. Hasło socjalizm albo barbarzyństwo nigdy jeszcze nie było tak aktualne.

Ale dlaczego, mimo tak głębokiego kryzysu, kapitalizm wciąż nie został on obalony? Odpowiedź jest prosta — bez organizacji przywództwa klasa robotnicza jest ograniczona do kolejnego „surowca do wyzysku” w kapitalistycznej maszynie. Potrzebujemy organizacji, która będzie w stanie godnie reprezentować interesy większości społeczeństwa.

Stworzenie takiej organizacji nie jest kwestią mniej lub bardziej odległej przyszłości — potrzebujemy partii rewolucyjnej na wczoraj! Ale nie na wzór stalinowskiej karykatury, która ku uciesze kapitalistów przeciągnęła przez błoto czerwony sztandar i razem z nimi rozkradła owoce pracy klasy robotniczej. Nie do Stalina, Bieruta, Gierka czy Jaruzelskiego — musimy wrócić do Lenina, Trockiego i bolszewików!

Budowa tej partii jest historycznym zadaniem, do którego wzywamy wszystkich, którzy zgadzają się z naszymi ideami. Jeśli jesteś taką osobą, nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś — wspólnie ruszmy z posad bryłę świata!

Znaczenie teorii

dolacz szkola 1

Partia bolszewicka nie spadła z nieba. Rok 1917 był zwieńczeniem dekad ciężkiej pracy i jak najszerszej aktywności połączonej z dogłębnym studiowaniem marksizmu — nie jako ciekawostki czy dogmatu, lecz metody tłumaczącej, jak działa świat i co zrobić, by go zmienić na lepsze.

Podstawą naszej pracy jest edukacja polityczna. Co tydzień spotykamy się, by porozmawiać o tym, co aktualne dla naszej działalności — a najbardziej aktualną teorią, jak pokazuje rzeczywistość, jest właśnie marksizm. Jak działa kapitalizm? Czy człowiek jest z natury egoistą? Skąd pochodzi opresja kobiet? Jak rozumieć imperializm? Czym jest państwo? Jak zatrzymać zmiany klimatu? Odpowiedzi na wszystkie te ważne pytania może udzielić wyłącznie marksizm.

Stanowczo odrzucamy pogląd, że teorię można zostawić akademikom, a klasa pracująca musi działać wyłącznie praktycznie. Nie na darmo Lenin powtarzał, że bez rewolucyjnej teorii nie do pomyślenia jest również ruch rewolucyjny! Klasa pracująca musi zdobyć dla siebie idee Marksa, Engelsa, Lenina i Trockiego, jako narzędzie do zmiażdżenia wszelkiego wyzysku.

Oprócz pracy w ramach oddziałów organizujemy też lokalne spotkania otwarte, coroczną Szkołę Majową i inne wydarzenia. Wydajemy też naszą gazetę — Czerwony Głos — będącą głosem rewolucyjnej młodzieży i robotników, a nie burżuazyjnych pismaków. To najlepszy sposób na kapitalistyczną cenzurę, propagandę i medialną hegemonię. Nie damy się uciszyć — robotnicy potrzebują swojego głosu!

Komunizm w praktyce

dolacz flagi 2

Nie należymy do grona tych, którym wystarczy przygodne spędzanie czasu w bibliotece. Naszą teorię przekładamy na jak najodważniejszą praktykę! Oba obszary są w naszej organizacji nierozerwalnie związane — nie można działać, nie wiedząc, co i dlaczego się robi, i nie można nic zmienić, ograniczając się do gromadzenia wiedzy we własnej głowie.

Dlatego jesteśmy wszędzie tam, gdzie o lepszy byt walczy klasa pracująca — sprzedając prasę rewolucyjną, podnosząc rewolucyjne slogany, wygłaszając przemówienia, organizując, wspierając. Nie obserwujemy walki klas z boku, bierzemy w niej czynny i odważny udział — jako uczniowie, studenci, robotnicy, komuniści!

Jesteśmy zorganizowani w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Trójmieście i Toruniu, a część naszych towarzyszy znajduje się również w mniejszych miejscowościach. Jeśli nie jesteśmy obecni w twojej miejscowości, nie martw się — dołącz i zbuduj tę obecność samemu.

W miejscu pracy, w szkole, na uniwersytecie — wszędzie można dziś znaleźć komunistów!

O co walczymy?

dolacz flagi 3

Międzynarodowa Tendencja Marksistowska, której polską sekcją jest Czerwony Front, reprezentuje najlepsze tradycje, idee i metody ruchu robotniczego w postaci marksizmu — metody opracowanej przez Marksa i Engelsa, a rozwiniętej i bronionej wobec ataków ideologów kapitalistycznych i stalinowskich przez Lenina i Trockiego.

Czerpiemy inspirację z czterech pierwszych kongresów Międzynarodówki Komunistycznej (Kominternu) i kongresu założycielskiego Czwartej Międzynarodówki, a także tradycji bolszewizmu i brytyjskiego Militanta. Naszym celem jest budowa międzynarodowej partii rewolucyjnej, która poprowadzi masy do obalenia kapitalizmu i zastąpienia go światową federacją socjalistyczną jako konieczny warunek na drodze do zniesienia klas i ustanowienia społeczeństwa komunistycznego.

W Polsce ruch robotniczy był konsekwentnie wyniszczany i dopiero zaczyna się odradzać. Wraz z nim wraca pamięć o naszych bojowych tradycjach — od udziału Polaków w Komunie ParyskiejRewolucji Rosyjskiej, prób budowy Polski Radzieckiej, początków Komunistycznej Partii Polski, walki z imperializmem zagranicznym i rodzimym, przez prace wielkich rewolucjonistów, jak Róża Luksemburg czy Adolf Warski, aż po walkę robotników ze stalinowską biurokracją. To wszystko — i wiele więcej — jest naszą tradycją, tradycją komunistów i wszystkich robotników. Nasz ruch zawsze stał i będzie stał po stronie większości przeciwko wyzyskującej mniejszości.

Nie mamy żadnych złudzeń, z całą pewnością ogłaszamy, że kapitalizm zasługuje wyłącznie na to, by zginąć, i z dumą podejmujemy trud walki o przyszłość. Wszyscy mamy dość. Pora coś z tym zrobić!

W komunizmie, po raz pierwszy w historii ludzkości, runą wszelkie przeszkody, a masy wreszcie będą mogły przejąć na własność świat kultury, którego im do tej pory odmawiano. Ludzkość wkroczy na drogę rozkwitu sztuki, muzyki i kultury, jakiego świat jeszcze nie widział.

Komunizm oznacza nowy świat, w którym życie nabierze zupełnie nowego znaczenia. Po raz pierwszy ludzkość będzie mogła w końcu rozwijać się w pełni, na zasadach całkowitej równości. Będzie to skok ludzkości z dziedziny konieczności w dziedzinę wolności.

Manifest Rewolucyjnej Międzynarodówki Komunistycznej

Dołącz do Czerwonego Frontu!

dolacz krk flaga

  Imię i nazwisko

  Miejsce zamieszkania

  Numer telefonu

  Adres e-mail

  Skąd o nas wiesz?

  Dlaczego chcesz do nas dołączyć?

  Twoje dane
  Zanim odpowiemy, możesz…


  trotsky portrait

  Życie jest piękne. Niech przyszłe pokolenia oczyszczą je z wszelkiego zła, ucisku i przemocy i cieszą się nim w pełni.

  — Lew Trocki