balcerowicz

Dziś 75 urodziny obchodzi Leszek Balcerowicz. Postać ta haniebnie zapisała się w kartach potransformacyjnej (kapitalistycznej) historii Polski. Jest odpowiedzialny za zniszczenie osiągnięć polskiego proletariatu i dziedzictwa PRL-u, a także za problemy, z którymi polska klasa pracująca zmaga się do dziś. Opracowana przez niego transformacja systemowa, zakładająca odejście z gospodarki centralnie planowanej do modelu neoliberalnego, doprowadziła do zrujnowania polskiego przemysłu i gospodarki, a także załamania się usług publicznych i mieszkalnictwa. Efektem tak gwałtownych i nieprzemyślanych zmian była prywatyzacja za bezcen przedsiębiorstw państwowych na szeroką skalę. To jednak ich nie uratowało, lecz doprowadziło do bankructw, likwidacji czy wykupu przez zachodnich kapitalistów, co uzależniło polską gospodarkę od Zachodu i stoczyło do pozycji rynku zbytu krajów rozwiniętego kapitalizmu. Najbardziej z powodu tych zmian ucierpiał proletariat, który walcząc z biurokracją państwową PRL-u, chciał poprawy warunków bytowych i sprzeciwiał się coraz to większym uzależnieniem państwa wobec zachodnich kapitalistów.

Reformy Balcerowicza doprowadziły do ogromnego bezrobocia oraz biedy na obszarach, które istniały dzięki przedsiębiorstwom państwowych, tworząc problemy, które trwają do dziś. Wyrazem tego były ogromna liczba strajków, które wybuchały w latach 1992-1993. Niestabilna sytuacja polskich pracowników wywołana przemianami ustrojowymi doprowadziła do wygrania wyborów przez SLD – partię złożoną z byłych biurokratów PRL-u. Wygrana miała zatrzymać skutki transformacji i ochronić proletariat, jednak politycy idealnie odnaleźli się w realiach kapitalizmu i dogadali się z rozwijającą się burżuazją. Doprowadziło to do skutecznego zdławienia zorganizowanego ruchu robotniczego w Polsce i ogromnej ilości antypracowniczych ustaw, po których polski pracownik nie może się do dziś podnieść.

Dziś Balcerowicz jest idolem liberałów, mimo że jego reformy nie przyniosły zamierzonych efektów. Dopiero dalsza integracja z zachodnimi kapitalistami w postaci wejścia do Unii Europejskiej zniwelowała w pewnym stopniu negatywne efekty jego planu. Nie przeszkadza to politykom lewicy, takim jak Robert Biedroń, wciąż widzieć idola w kacie polskiej gospodarki. W dniu jego urodzin życzymy „profesorowi”, aby doczekał momentu kiedy władza ludowa sprawiedliwie go osądzi za wszelkie krzywdy jakie jego pomysły zadały nam, polskim proletariuszom.