W zeszłym tygodniu komuniści z całego świata zjechali się do włoskiego, nadmorskiego miasteczka by spędzić tydzień na studiowaniu marksizmu, integrowaniu się w tradycji internacjonalizmu, a przede wszystkim – by powołać Rewolucyjną Międzynarodówkę Komunistyczną. W wydarzeniu na miejscu brało udział 500 uczestników, a online oglądało je około 7700 osób w ponad 120 krajach. Konferencja składała się z 20 wykładów, które dostępne są teraz do obejrzenia online. Każdy z nich poruszał zasadnicze kwestie w budowaniu międzynarodowej organizacji zrzeszającej rewolucyjnych komunistów z całego świata. Podjęte tematy dotyczyły istotnych zagadnień i pytań, np. jak komuniści zdobyli poparcie mas? Czy komunizm zawsze oznacza biurokracje? Każdy marksista powinien uważnie je przestudiować i wyciągnąć z nich lekcje.

Okres w jaki wkraczamy każe nam podchodzić bardziej otwarcie do tego kim jesteśmy. Młodzież coraz odważniej sięga po idee komunistyczne, coraz śmielej określa się jako komuniści. Z tego też powodu, Międzynarodowa Tendencja Marksistowska głosowała nad zmianą nazwy. Nie jesteśmy już jedynie tendencją w ruchu. Ostatniego dnia konferencji, w jawnym głosowaniu, jednomyślnie utworzona została Rewolucyjna Międzynarodówka Komunistyczna. Głosowaliśmy również nad manifestem (do przeczytania tutaj: https://czerwonyfront.org/manifest-rewolucyjnej-miedzynarodowki-komunistycznej/), który również został przyjęty przez aklamację. Towarzysze z Międzynarodowego Sekretariatu wspominali, że sekty lubią wyrzucać nam jednomyślność w każdej kwestii, jakby nie było w ogóle miejsca na dyskusje. Ale nie zauważają jednego – gdy stoi się na konkretnym gruncie teorii marksistowskiej, wyciągnięcie poprawnych wniosków nie jest trudnością.

Zdecydowany wzrost jaki zanotowały nasze sekcje na całym świecie był wynikiem wdrożenia kampanii Are You a Communist? (również i my przenieśliśmy ją na nasz polski grunt pod nazwą „Jesteś komunistą? Organizuj się!”). Jak jednak zauważył prelegent, istnieje niezliczona grupa pracowników, studentów i młodzieży, którzy nie określają się jako komuniści, jednak czują frustrację i gniew na obecny system. Mają dość wojen i biedy. Nienawidzą polityków, propagandy i kłamstw, jakie wylewają się z masowych mediów. Naszym zadaniem jest dotarcie do nich z naszymi ideami, w sposób jasny i klarowny. Może nie są oni jeszcze komunistami, ale obecna sytuacja na świecie popycha ich ku tym ideom! Musimy uczyć się jak przyciągać takie jednostki, jak prostymi słowami wyjaśniać nasze pozycje.

Większa widoczność naszej organizacji i naszych idei, to także wzmożone ataki na nas ze strony reakcjonistów i klas rządzących. My jednak nie damy się zastraszyć, ponieważ wiemy, że ataki te opierają się na kłamstwach, a nasz cel jest ważniejszy niż wszelkie przeciwności. Trafnie zaznaczył to Alan Woods w sesji zamykającej konferencję, mówiąc, że jeśli chcieliśmy spokojnego życia, niestety urodziliśmy się w nie tej epoce. Walki klasowe będą się nasilać, tak jak nasilają się naciski ze strony klas rządzących skierowane w klasę robotniczą. Jesteśmy świadkami wojen, ludobójstw, polityki zaciskania pasa, co raz gorszych warunków klimatycznych.

Nasi towarzysze wrócili z Włoch pełni rewolucyjnej energii, zmotywowani do działania. Dzięki rozmowom z towarzyszami z innych krajów wyposażeni jesteśmy w nową wiedzę, możemy działać bazując na doświadczeniu innych. Bez empiryzmu i kręcenia się w kółko. Bycie częścią Międzynarodówki daje nam możliwość czerpania i uczenia się

Dołączając do walki o lepszy świat, nie mamy do zaoferowania nic ponad ciężką pracę i poświęcenie. Jednak cel, jaki chcemy osiągnąć jest zdecydowanie wart tego wszystkiego. Chcemy świata wolnego od wojen, ucisku, głodu, bezdomności, skutków katastrofy klimatycznej. Aby to osiągnąć potrzebujemy Ciebie! Dołącz do nas już dziś, buduj z nami Rewolucyjną Międzynarodówkę Komunistyczną i jej polską sekcje czyli Czerwony Front. Walcz z nami o lepszy świat!