idom okladka 1

Z dumą przedstawiamy reaktywowany kwartalnik naszej międzynarodówki – International Marxist Tendency (IMT) – publikowany pod nazwą In Defence of Marxism (pol. „W obronie marksizmu”, również tytuł zbioru tekstów Lwa Trockiego z 1942 r.). Oryginalna wersja (w języku angielskim) dostępna jest, razem z innymi publikacjami, do zamówienia przez naszą zrzutkę, a podgląd kwartalnika, w oryginale mierzącego 32 strony, można obejrzeć TUTAJ.

W wydaniu #34 Daniel Morley i Hamid Alizadeh przyglądają się filozofii postmodernistycznej jako kolejnemu wcieleniu reakcyjnego idealizmu subiektywnego, Yola Kipcak odbija reformistyczny argument o potrzebnie nowych „lewicowych narracji”, a Florian Keller przypomina nieco zapomnianą historię Bawarskiej Republiki Rad, powstałej na fali ruchów rewolucyjnych w Niemczech w roku 1918.


In Defence of Marxism to magazyn teoretyczny, będący w rękach awangardy klasy robotniczej znakomitym narzędziem walki przeciwko reakcji, burżuazyjnej ideologii i ciągnącego się w jej ogonie drobnomieszczaństwa.

Bez rewolucyjnej teorii nie ma ruchu rewolucyjnego – tak tłumaczył Włodzimierz Lenin. Te słowa są szczególnie aktualne dziś, gdy klasa panująca wykorzystuje szeroki wachlarz różnorodnych idei, teorii i filozofii, by mamić klasę robotniczą, odciągając ją od walki o własne życie, demoralizując i zniechęcając. Te „nowoczesne” wymysły, skrzętnie ukryte pod tym czy innym płaszczykiem z odpowiednio „radykalną” etykietą, gdy je poddać marksistowskiej krytyce, okazują się niczym innym, jak zmurszałym, idealistycznym starociem. Reakcyjnej treści nie przykryje nawet odnowiony szyld.

Marksizm to nie „żywoty świętych”, czczy aktywizm czy festiwal politycznych frazesów. Dialektyczny materializm to najdoskonalsze narzędzie, dzięki któremu klasa robotnicza może wyzbyć sie dróg na skróty, obiecywanych przez szarlatanów przeszłości. Tylko dzięki prawdziwie rewolucyjnym podstawom teoretycznym mamy szansę na ostateczne zerwanie z barbarzyństwem kapitalizmu, uniknięcie katastrofy klimatycznej czy wyzwolenie wszystkich grup uciskanych – a żeby tego dokonać, należy:

Uczyć się, uczyć się i jeszcze raz – uczyć się!

W. Lenin

Z tego względu, z rewolucyjnym optymizmem, polecamy każdemu i każdej zapoznać się zarówno z najnowszym kwartalnikiem, naszymi innymi publikacjami, a także tekstami teoretyków prawdziwie przyszłościowego ruchu – Marksa, Engelsa, Lenina czy Trockiego. Kapitalistyczny chaos zwalczajmy jasną, robotniczą i wyzwalającą zasadą socjalizmu naukowego!