221690071 10158918720200280 1662480579462395604 n

Z wielką dumą i radością zawiadamiamy, że na trwającym właśnie światowym Kongresie Międzynarodowej Tendencji Marksistowskiej 2021 #IMTCONGRESS21 zostaliśmy oficjalnie przyjęci w poczet jej członków. Wraz z nami została przyjęta także sekcja jugosłowiańska – Marksistička Organizacija Crveni. Nasza współpraca z IMT (In Defence of Marxism) trwa nieprzerwanie od roku 2018, w tym czasie braliśmy aktywny udział w pracach międzynarodówki: uczestniczyliśmy w poprzednich kongresach, w akcjach solidarnościowych, które nagłaśnialiśmy w Polsce.

Oficjalny akces do IMT motywuje nas do dalszego działania, także na polu międzynarodowym we współpracy z towarzyszami i towarzyszkami z innych sekcji. Od zawsze wiedzieliśmy, że bez rewolucyjnej teorii i współdziałania z marksistami z innych krajów nie ma mowy o zbudowaniu silnej organizacji. To dzięki wiedzy i doświadczeniu IMT udało nam się osiągnąć sukces. Z tego miejsca wzywamy wszystkich, którzy chcą obalenia kapitalizmu, do włączenia się w budowę marksistowskiej tendencji w Polsce.

Proletariusze wszystkich krajów łączcie się!