1 Lipca Izrael miał w planach przeprowadzenie aneksji Zachodniego Brzegu Jordanu wraz z  2,5 milionami zamieszkujących ten teren Palestyńczykami. Obszar ten znajduje się od 1967 roku pod militarną okupacją Izraela, zaś sami Palestyńczycy są traktowani jak intruzi oraz zagrożenie. Skutkami prowadzenia takiej polityki przez władze Izraela jest nieludzkie traktowanie Palestyńczyków, represje, wysiedlanie oraz upychanie ich w otoczonych murami i drutami kolczastymi enklawach. Ludność palestyńska, mimo iż znajduje się na własnej ziemi, nie posiada takich samych praw jak Izraelczycy, zaś ich język oraz kultura są eliminowane z przestrzeni publicznej.

palestinianflag

Plan został jednak odsunięty na bliżej nieokreśloną datę. Oficjalnie premier Izraela Benjamin Netanjahu podał, że opóźnienie aneksji spowodowane jest epidemią koronawirusa – aktualnie bardziej palącym problemem dla narodu izraelskiego. Prawdziwym powodem wydają się być jednak rzekome sankcje ekonomiczne, które mogłyby zostać nałożone przez Unię Europejską, oraz, co ważniejsze, brak poparcia planu przez największego sojusznika – Donalda Trumpa. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie pochwala izraelskiej aneksji rozległych terenów Palestyny, sam zaś zaproponował wchłonięcie wyłącznie 30% Zachodniego Brzegu, a na pozostałym terenie utworzenie państwa palestyńskiego. Plan ten rzekomo miałby rozwiązać konflikt między Izraelem a Palestyną.

Nawet jeśli plan Trumpa miałby się ziścić, to nowo powstałe państwo cieszyłoby się tylko fasadą niezależności, z rządem wybranym przez USA lub Izrael, co na pewno nie poprawiłoby warunków życia Palestyńczyków. Najbardziej możliwym rezultatem tego impasu zdaje się być sytuacja, w której po zakończeniu epidemii koronawirusa Izrael przejmie Zachodni Brzeg Jordanu w całości. Natomiast jeżeli Unia Europejska odważy się nałożyć jakiekolwiek sankcje, to będą miały one tylko i wyłącznie symboliczny charakter i nie będą w żadnej mierze adekwatne do zbrodni, jaką jest 53 letnia okupacja terytoriów palestyńskich i ucisk miejscowej ludności.


Autor: tow. Andrzej Jagodziński