Patrzeć otwarcie w oczy rzeczywistości; nie szukać linii najmniejszego oporu; nazywać rzeczy po imieniu; mówić masom prawdę, jak by nie była ona gorzka; nie bać się przeszkód; być wiernym w sprawach małych jak i wielkich; opierać się na logice walki klasowej; porywać się, gdy nadejdzie czas działania […]

L. Trocki, „Program przejściowy”

Poniżej prezentujemy podgląd publikacji, przygotowanych przez towarzyszy i towarzyszki z Czerwonego Frontu. Wersje papierowe są dostępne na zamówienie – zapraszamy na nasz fanpage lub mail: czerwonyfront1917@gmail.com, a także formularz kontaktowy.

Dodatkowo dostępna jest nasza gazeta, Czerwony Głos, a także magazyn teoretyczny Międzynarodowej Tendencji Marksistowskiej – In Defence of Marxism.